Welkom op deze altijd noodzakelijke pagina met de algemene voorwaarden voor accommodaties.

Inhoud algemene voorwaarden voor accommodaties

Algemene voorwaarden accommodaties & organisaties. 2

Algemene voorwaarden voor gasten.. 2

De vermeldingen.. 2

Werkwijze. 3

Betalingen.. 3

Annuleringen door accommodaties & organisatie. 4

Vergunningen, belastingen en sociale zekerheden.. 4

Vergunningen.. 4

Belastingen en sociale zekerheden.. 4

Algemene Voorwaarden Rondreizen Portugal voor gasten.. 5

Inleiding.. 5

 1. Algemeen:. 5
 2. Advies & bemiddeling en reservering & annulering door accommodaties. 5
 3. Betaling.. 6
 4. Annulering.. 7
 5. Huishoudelijk regelement. 7

Algemene voorwaarden accommodaties & organisaties

Algemene voorwaarden voor gasten

De algemene voorwaarden welke van toepassingen zijn voor de gasten zullen worden nageleefd door de deelnemende accommodaties en organisaties. Deze algemene voorwaarden vindt u bijlage bij dit document.

De vermeldingen

Uitgebreide vermelding op de nieuwe website á € 50,00 eenmalig. Hiervoor wordt er een foto van de accommodatie geplaatst voorzien van een korte tekst én ook een link naar de eigen website *1). Tevens komt de accommodatie  in het accommodatie overzicht op de landkaart én ook op de overzichtspagina. Op de google landkaart staat de accommodatie met een directe vermelding naar de website. In de overzichtstabel komt zowel een directe link naar de website via de accommodatie naam. Alsook een directe link naar uw boekingskalender of boekingspagina. Ook krijg je dan een pagina onder “accommodatie eigenaren aan het woord”. Tot slot benoemen wij de accommodatie regelmatig op social media.

Enkelvoudige vermeldingen De huidige, per 8 juni 2021, enkelvoudige vermeldingen blijven zonder tegenbericht gehandhaafd. Indien deze aangepast dienen te worden moeten zij omgezet worden in een uitgebreide vermelding.

Bedragen zijn exclusief IVA.

Aanpassingen/toevoegingen: Indien er aan een bestaande (uitgebreide) vermelding wijzigingen dienen te gebeuren dan bedragen de kosten hiervoor € 10,00 per keer.

Overige informatie aanmelden

Bij een uitgebreide vermelding aangevuld met een linkvermelding is het tevens ook mogelijk om 1x per jaar een gratis mini advertentie te laten plaatsen in één van de nieuwsbrieven van Rondreizen Portugal. Stuur jouw advertentie naar rondreizenportugal@gmail.com. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst.

Staat uw accommodatie vermeld op Rondreizen Portugal dan krijgt u tevens (beperkte) ondersteuning bij vragen op het gebied administratie, opgaven facturen bij finanças, aangifte segurança social, melding bij SIBA-SEF. Tevens ook tips aangaande beveiliging website, AVG, privacyverklaring en vermelding licentienummer. Voor meer informatie zie ook Portugalore voor uitgebreidere adviezen en begeleiding.

*1) Heeft u geen eigen website dan is het mogelijk om tegen een bedrag van € 50 per jaar uw accommodatie te presenteren op een uitgebreide pagina. U krijgt een directe link naar de pagina welke u kunt gebruiken om uw gasten naar te verwijzen. Wilt u een website laten maken dan kan dit met korting bij Portugalore, webdesign

Opzegtermijn en stop zetten vermelding:

Er kan op elk gewenst moment opgezegd worden

Note:

Van de hierboven genoemde bedragen betalen wij onder andere de volgende zaken.

 • Hosting website en domeinregistratie inclusief SSL certificaat
 • Onderhoud website
 • Betaalde advertenties op facebook en Instagram
 • Aanschaf documentatie- en studiemateriaal
 • Overige acquisitiekosten als zijnde bijvoorbeeld advertenties op internet, tijdschriften etc.

Werkwijze

Belangstellenden kunnen hun wensen voor een reis door Portugal kenbaar maken bij Rondreizen Portugal. Op basis van deze wensen adviseert Rondreizen Portugal een reis inclusief advies voor verblijf en activiteiten. Dit gebeurt volgens de volgende stappen:

 • Rondreizen Portugal legt contact met de accommodaties en organisaties voor beschikbaarheid van de gewenste data. Indien beschikbaar dan neemt Rondreizen Portugal een optie in naam van de gasten.
 • Nadat alle opties zijn vastgelegd koppelen wij dit terug naar de gasten.
 • De gasten kunnen nu enkele wijzigingen aanbrengen of hun akkoord geven.
 • In geval van wijzigingen communiceren wij dit ook weer met de accommodaties en organisaties en nadat hiervan weer alle bevestigingen binnen zijn, communiceert Rondreizen Portugal dit met de gasten.
 • Na akkoord van de gasten laten wij dit aan de accommodaties en organisaties weten waarbij men  de opties kan omzetten in een definitieve boeking op naam van de gasten.

Note:

Alle opties zijn op naam van de gasten en uitdrukkelijk niet op naam van Rondreizen Portugal. Rondreizen Portugal is derhalve dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk als gasten hun (financiële) verplichtingen niet nakomen.

Betalingen

De opdrachtgever rekent direct af met de accommodatie/organisatie voor het verblijf c.q. activiteiten. De opdrachtgever én de accommodaties krijgen hiervoor een uitgewerkt overzicht van Rondreizen Portugal.

Na boeking betalen de gasten 40% van de reissom aan, 6 weken voor aankomstdatum bij de eerste accommodatie wordt de overige 60% betaald. Men rekent derhalve dan ook niets meer contant af bij aankomst.

Wel contant afgerekend bij de accommodaties zijn de eventueel bij te boeken extra’s als diner, excursies etc voor zover deze niet opgenomen zijn in het programma van de rondreis.

Annuleringen door accommodaties & organisatie

Indien een accommodatie of organisatie om welke reden dan ook zijn verplichtingen, aangegane reservering, niet kan nakomen dienen zij zo snel mogelijk de volgende stappen te ondernemen:

 • Direct contact opnemen met Rondreizen Portugal. Rondreizen Portugal is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen nakomen van de annulering maar kan wel meekijken naar een oplossing.
 • Direct contact opnemen met de gasten om hen te laten weten dat de reservering niet kan doorgaan maar dat wij gezamenlijk naar een passende oplossing kijken. Ook Rondreizen Portugal zal contact opnemen met de gasten.
 • De accommodatie is verplicht om naar een passende oplossing te zoeken in de vorm van een vervangende vergelijkbare accommodatie in de omgeving. De (activiteiten)organisatie is verplicht naar een vervangende activiteit te zoeken in de omgeving.
 • Indien er vervanging gevonden is dient dit eerst gecommuniceerd te worden met Rondreizen Portugal. Zij zal op haar beurt de gasten op de hoogte stellen.
 • De gemaakte (extra) kosten zijn geheel voor rekening van de accommodatie c.q. activiteitenorganisatie.
 • Zelf de vervangende accommodatie/organisatie rechtstreeks betalen of verrekenen met de gasten zodat zij de nieuwe accommodatie kunnen bekostigen.

Vergunningen, belastingen en sociale zekerheden

Vergunningen

Alle bij Rondreizen Portugal aangesloten accommodaties en activiteitenorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de verplichte vergunningen voor het voeren van de bedrijfsactiviteit.

Voor de accommodaties geldt dat deelname aan Rondreizen Portugal alleen mogelijk is als de accommodatie een geldig vergunningsnummer heeft welke is opgenomen in het bestand van de R.N.T. bureau voor toerisme. Ook accommodaties die de aanvraag reeds gestart zijn of degenen die een vrijstelling hebben gekregen nemen wij op in het bestand.

Bij uitzonderingen en/of twijfel hierover kan met contact opnemen met Rondreizen Portugal.

Belastingen en sociale zekerheden

Elke accommodatie c.q. activiteitenorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de opgave van zijn/haar inkomsten bij de finanças en bij de segurança social. Tevens is elke accommodatie zelf verantwoordelijk voor het melden van de (buitenlandse) gasten bij de SEF.

 

Algemene Voorwaarden Rondreizen Portugal voor gasten

Inleiding

Rondreizen Portugal treedt op als reisagent. Zij adviseert, informeert en/of bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen door Portugal.

Rondreizen Portugal kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. Zij verleent deze diensten in opdracht van de reiziger(= opdrachtgever). Rondreizen Portugal brengt hiervoor een van te voren vastgesteld bedrag in rekening aan de opdrachtgever. Zij kan een reservering maken voor de opdrachtgever. Hierbij brengt  zij een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en de gekozen accommodatie en/of activiteitenorganisatie. Rondreizen Portugal is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.

Rondreizen Portugal is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door haar gereserveerde accommodaties en activiteiten.

De opdrachtgever rekent direct af met de accommodatie/organisatie voor het verblijf c.q. activiteiten. De opdrachtgever krijgt hiervoor een uitgewerkt overzicht van Rondreizen Portugal.

 

1. Algemeen:

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers/gasten van Rondreizen Portugal
 • Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf bij één van de accommodaties en/of deelname aan de geboekte activiteiten  zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en ook vermissingen van roerende en onroerende goederen van één van de accommodaties dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de desbetreffende accommodatie
 • Gebruikers dienen de instructies van de eigenaars van de accommodaties en de instructeurs van de activiteiten op te volgen.
 • De eigenaars kunnen gasten/gebruikers, bij overtreden van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie/activiteit ontzeggen en/of weigeren, zonder restitutie van (verblijfs)kosten.
 • De administratie van Rondreizen Portugal is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • De gebruikers van accommodaties dienen zich te houden aan de huishoudelijk regelementen van de verschillende accommodaties.

 

2. Advies & bemiddeling en reservering & annulering door accommodaties

Advies en bemiddeling kan via het contactformulier of via email worden aangevraagd met daarin duidelijk vermeld:

De reisperiode en reisduur

Het aantal personen

Interesses en wensen

Eventueel budget

Als uw aanvraag binnen is gekomen wordt deze zo snel mogelijk beantwoord, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Samen met u worden vervolgens uw wensen, de mogelijkheden en alles wat verder van belang is duidelijk in kaart gebracht. Op basis waarvan Rondreizen Portugal een advies zal uitbrengen voor een rondreis geheel voor u op maat samengesteld. Hiervoor neemt Rondreizen Portugal contact op met de accommodaties en organisaties welke in het advies opgenomen worden om een optie namens u te nemen voor een verblijf en/of activiteit.

Nadat u akkoord bent gegaan met het uiteindelijke advies zal Rondreizen Portugal de accommodaties en organisaties hiervan op de hoogte brengen. U ontvangt van elke afzonderlijke accommodatie en organisatie een complete bevestiging van uw verblijf en/of activiteit met daarin onder andere opgenomen de aankomst- en vertrekdatum, verblijfsduur en routebeschrijving. Betaling vindt direct aan de accommodatie.organisatie plaats.

Alle accommodaties en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw reservering bij hen. Rondreizen Portugal is niet verantwoordelijk voor eventuele dubbelboekingen, faillissementen, annuleringen van de kant van de accommodatie en/of organisatie en andere calamiteiten.

Er zal zoveel mogelijk naar een passende oplossing gezocht worden. Echter wij raden u ten zeerste aan hiervoor een goede annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Betaling

De totale kosten voor advies & bemiddeling voor de rondreis dienen na akkoord voorstel betaald te worden.

De totale reissom dient volgens onderstaand schema te worden betaald:

Direct na de definitieve reservering doch uiterlijk binnen 7 dagen dient 40% van het totaalbedrag te worden voldaan aan de afzonderlijke accommodaties.

Het resterende deel van 60% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te worden voldaan.

Het totaalbedrag is inclusief alle extra’s zoals op het advies vermeld, optioneel bij te boeken extra’s bij de desbetreffende accommodaties dienen ter plekke afgerekend te worden.

4. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen dient u dit zo spoedig mogelijk aan Rondreizen Portugal kenbaar te maken zodat de accommodaties de vrijgekomen verblijven opnieuw aan kunnen bieden.

Tenzij Rondreizen Portugal afwijkende bepalingen met jou is overeengekomen, gelden de annuleringsvoorwaarden van alle accommodaties afzonderlijk omdat de opdrachtgever met hen de uiteindelijke afspraken aangaat.

Wij raden u dan ook aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Huishoudelijk regelement

U dient zich te houden aan de afzonderlijke huishoudelijke regelementen van de accommodaties waar u verblijft. U krijgt deze uiterlijk op de dag van aankomst bij de accommodatie schriftelijk of mondeling van de accommodatie-eigenaar.

Deze voorwaarden zijn opgesteld conform de voorwaarden van de ANVR boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten zoals deze gelden vanaf 1 juli 2018.