Algemene voorwaarden Rondreizen Portugal

Algemene Voorwaarden Rondreizen Portugal

Inleiding algemene voorwaarden

Rondreizen Portugal treedt op als reisadviseur. Zij adviseert en informeert  ook bij de tot standkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen door Portugal. Lees hier onze algemene voorwaarden.

Rondreizen Portugal kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. Zij verleent deze diensten in opdracht van de reiziger(= opdrachtgever). Rondreizen Portugal brengt hiervoor een van te voren vastgesteld bedrag in rekening aan de opdrachtgever. RondreizenPortugal kan ook een reservering maken voor de opdrachtgever. Hierbij brengt zij een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en de gekozen accommodatie en/of activiteitenorganisatie. Rondreizen Portugal is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.

RondreizenPortugal is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door haar gereserveerde accommodaties en activiteiten.

De opdrachtgever rekent direct af met de accommodatie/organisatie voor het verblijf c.q. activiteiten. De opdrachtgever krijgt hiervoor een uitgewerkt overzicht van Rondreizen Portugal.

Algemeen:

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers/gasten van Rondreizen Portugal
  • Met het aangaan van een reservering zijn deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  • Op verzoek krijgt de gebruiker kosteloos een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden .
  • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
  • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf bij één van de accommodaties en/of deelname aan de geboekte activiteiten  zijn voor rekening van de gebruikers.
  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en ook onroerende goederen van één van de accommodaties dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld. Tevens ook vergoed aan de desbetreffende accommodatie
  • Gebruikers dienen de instructies van de eigenaars van de accommodaties en de instructeurs van de activiteiten op te volgen.
  • De eigenaars kunnen gasten/gebruikers, bij overtreden van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie/activiteit ontzeggen en/of weigeren. Dit zonder restitutie van (verblijfs)kosten.
  • De administratie van Rondreizen Portugal is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
  • De gebruikers van accommodaties dienen zich te houden aan de huishoudelijk regelementen van de verschillende accommodaties.

 

Advies & reservering & annulering door accommodaties

Advies  kan men via het contactformulier of via email aanvragen met daarin duidelijk vermeld:

De reisperiode en als ook de  reisduur

Het aantal personen

Interesses en ook wensen

Eventueel ook een budget

Als uw aanvraag binnen is gekomen zullen wij deze zo snel mogelijk beantwoorden, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Samen met u brengen wij vervolgens uw wensen, de mogelijkheden en alles wat verder ook van belang is duidelijk in kaart. Op basis waarvan Rondreizen Portugal een advies zal uitbrengen voor een rondreis geheel voor u op maat samengesteld. Hiervoor neemt Rondreizen Portugal contact op met de accommodaties en organisaties welke in het advies opgenomen zijn om een optie namens u te nemen voor een verblijf en/of activiteit.

Nadat u akkoord bent gegaan met het uiteindelijke advies zal Rondreizen Portugal de accommodaties en organisaties hiervan op de hoogte brengen. U ontvangt van elke afzonderlijke accommodatie en organisatie een complete bevestiging van uw verblijf en/of activiteit met daarin onder andere opgenomen de aankomst- en vertrekdatum, verblijfsduur en routebeschrijving. Betaling vindt direct aan de accommodatie/organisatie plaats.

Alle accommodaties en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw reservering bij hen. Rondreizen Portugal is niet verantwoordelijk voor eventuele dubbelboekingen, faillissementen, annuleringen van de kant van de accommodatie en/of organisatie en andere calamiteiten.

Wij zullen in overleg samen met u naar een passende oplossing zoeken. Wij kunnen dit niet garanderen. Echter wij raden u ten zeerste aan hiervoor een goede annuleringsverzekering af te sluiten.

Betaling algemene voorwaarden

De totale kosten voor advies & bemiddeling voor de rondreis dienen na akkoord voorstel betaald te worden.

De totale reissom dient volgens onderstaand schema te worden betaald:

Direct na de definitieve reservering doch uiterlijk binnen 7 dagen dient 40% van het totaalbedrag te worden voldaan aan de afzonderlijke accommodaties.

Het resterende deel van 60% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te worden voldaan.

Het totaalbedrag is inclusief alle extra’s zoals op het advies vermeld. Optioneel bij te boeken extra’s bij de desbetreffende accommodaties dienen ter plekke afgerekend te worden.

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen dient u dit zo spoedig mogelijk aan Rondreizen Portugal kenbaar te maken zodat de accommodaties de vrijgekomen verblijven opnieuw aan kunnen bieden.

Tenzij Rondreizen Portugal afwijkende bepalingen met jou is overeengekomen, gelden de annuleringsvoorwaarden van alle accommodaties afzonderlijk omdat de opdrachtgever met hen de uiteindelijke afspraken aangaat.

Wij raden u dan ook aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Huishoudelijk regelement

U dient zich te houden aan de afzonderlijke huishoudelijke regelementen van de accommodaties waar u verblijft. U krijgt deze uiterlijk op de dag van aankomst bij de accommodatie schriftelijk of mondeling van de accommodatie-eigenaar.

algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld conform de voorwaarden van de ANVR boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten zoals deze gelden vanaf 1 juli 2018. Deze ANVR boekingsvoorwaarden gelden slechts als leidraad voor Rondreizen Portugal. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.