PRIVACYBELEID van Rondreizen Portugal

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rondreizen Portugal als advies- en bemiddelingsorgaan namens de deelnemende accommodaties verwerkt van hun gasten.

Indien u advies & bemiddeling ontvangt van Rondreizen Portugal voor een te maken (rond)reis door Portugal geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Tevens geeft u ook toestemming als u om een andere reden uw persoonsgegevens verstrekt aan Rondreizen Portugal uit vrije wil.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Rondreizen Portugal alsmede alle aangesloten accommodaties afzonderlijk, Sitio Rossio Habt, 3300-124, Valbona, Portugal, rondreizenportugal@gmail.com, telefoonnummer +351 235 010 057

2. Welke gegevens verwerkt Rondreizen Portugal en voor welk doel

2.1    In het kader van uw verblijf verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel ook postadres
  • telefoonnummer(s) en ook e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens

2.2    Rondreizen Portugal verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Naam, adres, telefoonnummer en ook e-mailadres – voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
  2. Adres, naam, telefoonnummer en ook e-mailadres – voor het registreren van de boekingen en de correcte administratieve afhandeling hiervan
  3. Telefoonnummer, adresgegevens en ook naam – voor het versturen van  uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Rondreizen Portugal;
  4. Adresgegevens, naam en ook paspoort gegevens – voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en ook de SEF, de belastingdienst en ook de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
  5. Bankrekeningnummer en ook naam – om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer blijft tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Rondreizen Portugal en je te informeren over de ontwikkelingen van Rondreizen Portugal.

3. Bewaartermijnen

Rondreizen Portugal verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je rondreis door Portugal tot maximaal twee jaar na afloop van deze reis of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rondreizen Portugal passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Rondreizen Portugal geen gebruik van diensten van derden.

4.3   De aan Rondreizen Portugal gegeven persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de in de reis opgenomen accommodaties en organisaties. Elke accommodatie/organisatie heeft zijn/haar eigen privacybeleid welke u desgewenst rechtstreeks bij de desbetreffende accommodaties kunt opvragen/inzien.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Rondreizen Portugal kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rondreizen Portugal zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Rondreizen Portugal je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen. Dit kan gestuurd naar:  rondreizenportugal@gmail.com en vragen naar het klachtenboek.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie rondreizenportugal@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Opgemaakt 17 mei 2018

Toevoeging 1; de datum 15 juni 2018

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website maken wij gebruik van cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit  wat cookies zijn. Daarna zal gaan we in op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.casatraca.com) meegestuurd is. Vervolgens plaatst de browser dit op de harde schijf van je computer. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt stuurt  de cookie de opgeslagen informatie terug naar de website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. Google analyseert de verkregen informatie uit de cookies. Deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie zal Google enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Als Amerikaans bedrijf  slaat zij de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van  de gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

Rondreizen Portugal maakt gebruik van enkele social mediakanaal. Namelijk: Facebook en ook Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Rondreizen Portugal gebruik van buttons, linken en/of ook contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.